PGNiG Ventures sfinalizował II transzę inwestycji w firmę Enelion

PGNiG Ventures sfinalizował II transzę inwestycji w firmę Enelion, oferującą kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności, w tym ładowarki do e-samochodów, zwiększając tym samym zaangażowanie do 14,39% w kapitale zakładowym spółki. Firma zrealizowała postawione przed nią cele operacyjne i co najważniejsze osiągnęła satysfakcjonujący dla funduszu wolumen oraz średnią cenę sprzedaży ładowarek. W ramach II transzy PGNiG Ventures objął nowoutworzone udziały Enelion i odkupił część udziałów od założycieli za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kolejnym etapem transakcji będzie odkup kolejnych udziałów od założycieli. Po zamknięciu inwestycji udział PGNiG Ventures w kapitale zakładowym Enelion wyniesie 17,05% za łączną wartość 6 mln zł.