Reliability Solutions

Rozwiązania AI
dla przemysłu

Reliability Solutions dostarcza rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) do predykcyjnego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu. Firma z powodzeniem rozwija RSIMS, zaawansowaną platformę wykorzystującą AI do przewidywania zdarzeń mających wpływ na ciągłość i efektywność procesów, przede wszystkim w zakładach przemysłowych. Platforma wspiera przedsiębiorstwa w stopniowym przejściu od bieżących rozwiązań do tych opartych o AI i standardy przemysłu 4.0, które umożliwiają osiągnięcie cyfrowej doskonałości operacyjnej.

Zainwestowaliśmy w Reliability Solutions ponieważ wiemy, jakie znaczenie dla rozwoju przemysłu ma zbieranie, analiza oraz wykorzystywanie danych, m.in. do podejmowania najbardziej optymalnych decyzji. Jako jeden z nielicznych funduszy w Polsce posiadamy narzędzia i zespół, które są w stanie ocenić potencjał tego rodzaju projektu i efektywnie wesprzeć w dalszym rozwoju. Rozwiązanie oferowane przez spółkę jest wdrażane w kolejnych firmach z branży przemysłowej, co jest najlepszym dowodem na to, że przynosi klientom realne korzyści biznesowe.

Małgorzata Piasecka prezes zarządu PGNiG Ventures.
Decyzje oparte na danych

Platforma RSIMS, opracowana przez Reliability Solutions, wykorzystując sztuczną inteligencję wyciąga wnioski z danych produkcyjnych w sposób nieosiągalny dla człowieka.

Zapobieganie awariom

Rozwiązanie umożliwia zdalne monitorowanie stanu urządzeń w czasie rzeczywistym i przewidywanie typu, czasu i miejsca wystąpienia potencjalnych awarii.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Platforma pozwala nie tylko wyeliminować 30% awarii i nieplanowanych przestojów, ale przede wszystkim zwiększyć efektywność produkcji o 15%.

Reliability Solutions