Nasza polityka

inwestycyjna

Poszukujemy odważnych projektów, które mogą zrewolucjonizować branżę energetyczną oraz poszukiwawczo-wydobywczą. Chcemy zainwestować w firmy, które oferują innowacje produktowe lub procesowe z potencjałem dynamicznego wzrostu, działające w oparciu o nowe technologie.

Małgorzata Piasecka Prezes Zarządu PGNiG Ventures

Strategia inwestycyjna PGNiG Ventures polega na aktywnym inwestowaniu w perspektywiczne spółki technologiczne z wysokim potencjałem wzrostu, które rokują osiągnięcie wysokich zwrotów z zainwestowanego kapitału w perspektywie średnio – i długoterminowej.

Małgorzata Piasecka Prezes Zarządu PGNiG Ventures

Interesują nas małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inwestujemy w spółki będące w fazie rozwoju lub ekspansji (early stage, growth, expansion), które nie działają na rynku dłużej niż 7 lat.

Skupiamy się na firmach wykazujących przychody GMV na poziomie 100 000 EUR na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Zaawansowane technologie
i nowe modele biznesowe
Inwestujemy w firmy, które oferują zaawansowane rozwiązania technologiczne kształtujące przyszłość branży poszukiwania i wydobycia oraz energetyki.
Oil&Gas
Interesują nas firmy dostarczające innowacyjne rozwiązania dla branży poszukiwawczo-wydobywczej umożliwiające redukcję kosztów, zmniejszanie emisji, wychwytywanie i magazynowanie CO2.
Energetyka
Szukamy spółek, które oferują rozwiązania z takich obszarów jak: smart grid, magazynowanie energii, nowe paliwa dla transportu, gospodarka w obiegu zamkniętym i odpady, technologie cyfrowe, w tym: Internet Rzeczy (IoT), Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), Big Data, a także robotyka, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), Smart Utilities i Smart Infrastructure.

JAK INWESTUJEMY

Obejmujemy pakiety
mniejszościowe

Wspieramy przedsiębiorstwa, za sukcesem których stoi zmotywowany zespół i w których dostrzegamy potencjał dalszego rozwoju.

Dzięki naszemu podejściu, właściciele, odpowiedzialni za pierwsze sukcesy przedsiębiorstwa, zachowują kontrolę i decyzyjność, wyznaczając strategiczne kierunki rozwoju firmy.

Myślimy perspektywicznie

Nawiązując współpracę ze spółką bierzemy pod uwagę kilka kryteriów. Liczy się dla nas fakt, że spółce udało się już z sukcesem stworzyć innowacyjny produkt lub usługę i urzeczywistnić swój pomysł.

Szukamy podmiotów, które mają sprawdzony i skalowalny model biznesowy, generujących przychody z projektów w intensywnie rozwijających się obszarach.

Wysokość finansowania

Maksymalna wysokość finansowania, którą może otrzymać spółka to 15 mln złotych w dwóch rundach inwestycyjnych.

Pierwsza runda obejmuje finansowanie w przedziale 2-8 mln zł

JAK WYGLADA PROCES
INWESTYCYJNY?