Zgłoś

Projekt

Jeżeli szukasz inwestora, a Twoja firma oferuje innowacyjne produkty lub usługi, które odpowiadają naszemu profilowi inwestycyjnemu, wyślij do nas krótką prezentację, w której opiszesz swój biznes i plany rozwoju.

Poznajmy się

Nowe technologie w energetyce czy oil&gas to obszary, które są w centrum naszego zainteresowania. Jeżeli reprezentujesz firmę, która działa w jednym z tych sektorów i szukasz finansowania, które pozwoli jej na dalszy rozwój, wyślij na adres projekty@ventures.pgnig.pl prezentację, w której przybliżysz nam swój projekt.

Wymagane
dokumenty

Zgłaszając projekt, prześlij nam prezentację (tzw. pitch deck), która będzie zawierać takie elementy jak:

Przedstawienie zespołu i struktury właścicielskiej
Opis produktu, technologii oraz zagadnień związanych z patentami i własnością intelektualną
Model biznesowy oraz sprzedaży
Analizę rynku i konkurencji
Plany rozwoju i potrzeby inwestycyjne
Strategię wyjścia